Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Политика за защита на личните данни

За повече информация тук

Регистър на дейностите относно обработване на лични данни

Формуляри лични данни

Вътрешни правила за организацията и реда за извршване на проверка на декларациите и за установвяване на конфликт на интереси в РИОСВ-Смолян

 

Важно!!!

 

В случай на предоставяне на документи, съдържащи лични данни на лица различни от Вас, които не са необходими на инспекцията за осъществяване на конкретното законово правомощие, Вие следва да предприемете действия по заличаването им преди предаване на документите на служителя на РИОСВ – Смолян за регистрация. При съмнения или колебания относно необходмостта от тях, може да се обърнете за съдействие от страна на длъжностното лице за защита на личните данни на РИОСВ – Смолян.