Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

  • РИОСВ Смолян РИОСВ Смолян
  • Флора Флора
  • Фауна Фауна
  • Натура 2000 Натура 2000