Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.02.2020

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров проведе извънредна среща с директорите на регионалните структури на ведомството във връзка със създалото се напрежение в системата след проведените акции и задържания в някои от дирекциите. Срещата се проведе по настояване на регионалните инспекции по околната среда и водите,  Басейновите дирекции и националните паркове в страната, като в нея участваха почти всички ръководители.

След срещата министърът обясни, че са разговаряли с колегите по много проблеми. Те са заявили, че са много притеснени, защото са обвинявани по много въпроси, включително узаконяването на водохващания, което не зависи единствено от МОСВ. Министър Димитров заяви пред директорите своята подкрепа за служителите.

„Работим под напрежение предвид създалата се ситуация“, посочи Десислава Консулова, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ от името на своите колеги. Тя обясни, че промени в Закона за водите дават възможност до 27 ноември  т.г. за регистриране на всички незаконни сондажи. „Служителите са затруднени с обработката, защото има много постъпили заявления за регистрация на сондажи, които трябва да бъдат обработени. Ние реагираме и на всеки сигнал и предприемаме всички последващи административнонаказателни действия. Настоящата ситуация създава стрес в работата и на четирите басейнови дирекции, още повече, че персоналът, с който разполагаме, не е достатъчно голям. Напрежението се отразява, факт е, че текучеството на кадри в системата е голямо“, подчерта Консулова.

От името на регионалните инспекции директорът на РИОСВ – Смолян Екатерина Гаджева посочи, че служителите работят непрекъснато и събота, и неделя и се отзовават на всички сигнали. „Не знам дали има друг такъв държавен орган. Считам, че сме мотивирани и работим добре, защото това е кауза за нас. Правим го, защото си обичаме работата и знаем своята отговорност“, каза тя. И добави, че законодателството е огромно.  „Имаме 14 специализирани закони, по които извършваме дейността си, 55 наредби, конвенции и директиви. В тази връзка молим за общественото доверие, защото считаме, че правим, каквото трябва“, заяви Гаджева. Тя допълни, че по време на срещата са поискали законодателни промени от министъра, тъй като структурите са с числен състав между 20 и 40 души, който не съответства на ангажиментите им, а съботно-неделният и нощният труд не се заплащат.

Директорът на РИОСВ – Бургас Тонка Атанасова обяви, че по Черноморието има пречиствателни станции на частни собственици, които са си позволили да присъединяват големи юридически и физически лица, без да направят подобрение в съоръженията и да постигнат исканите емисионни норми. Така са се превърнали незаконно в частни ВиК оператори. В същото време подобни съоръжения няма как да бъдат затворени, защото там отиват водите на цялото населено място. „Ако регионалната структура тотално запечата такива пречиствателни станции, летният сезон ще бъде тотално провален“, предупреди Тонка Атанасова.