Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.08.2019

Регионалната инспекция  по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ –Смолян)  призовава за строго спазване на мерките за предотвратяване на пожари в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати). В разгара на туристическия сезон и повишаване на температурите през последните  дни,  което е предпоставка за възникване на пожари в защитени територии с изградена туристическа инфраструктура, еко инспекцията припомня, че паленето на огън в резервати и поддържани резервати е строго забранено.

За недопускане на пожари,  инспекцията  организира специализирано наблюдение в защитените територии и осъществява засилен превантивен контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи в близост до тях.  В кметствата на населените места, на чиято територия попадат резервати и поддържани резервати – „Сосковчето”, „Кастраклий”, „Казаните”, „Червената стена”, „Момчиловски дол”, „Амзово”, „Шабаница”, „Конски дол”, са създадени и се поддържат противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита.

При констатирани нарушения за заповедта  на министъра на околната среда и водите, с която периодът от 1 април до 31 октомври 2019 г. е определен за пожароопасен сезон,  на нарушителите ще се налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.