Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.01.2018

По наложени имуществени санкции от РИОСВ – Смолян са събрани над 87 000 лева суми през 2017 година. Съгласно Закона за опазване на околната среда,  80% от средствата са преведени на общините на територията на които са обектите замърсители. Най-големи суми са преведени на общините Лъки и Мадан – над 57 000 лева.

Средствата са изразходени за  екологични проекти и дейности - почистване на речни корита, рекултивация на площадки за строителни отпадъци и други.