Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.08.2017

Изхвърлените в района на село Бостина отпадъци, вече са почистени. Това беше констатирано при проверката на експерти от РИОСВ – Смолян тази сутрин. По-късно през деня, извършителят е направил писмени самопризнания. Въпреки това срещу него ще бъдат предприети административно-наказателни мерки по реда на Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ – Смолян припомня, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е нарушение на екологичното законодателство, а предвидената санкция за физически лица е в размер до 1000 лв.