Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.10.2008

Почти 19 000 лв. са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ от такси за опаковки на фирми на територията на РИОСВ-Смолян от началото на годината до сега.

Извършени са 121 проверки на фирми, които пускат на пазара опаковани стоки. За периода са установени и 40 нови фирми, които следва да заплащат продуктова такса.

Проверките продължават, като се набляга на търговските обекти, които извършват опаковане на продукцията на място - в полиетиленови пликове, торбички и др.