Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.10.2008

Акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от търговски обект съставиха екскрети от РИОСВ-Смолян. Под пътя Чепеларе-Пловдив, на около 8 километра, експерти от инспекцията констатират изхвърляне на негодни зеленчуци, кашони, полиетиленови опаковки, чували и др. Самоличността на извършителя е установена, съставен му е акт и са му дадени предписания да почисти замърсеният от него участък. Размерът на предвидената глоба за такова нарушение e от 700 до 3000 лв.

Проверките на РИОСВ-Смолян показват, че все още е честа практиката на изхвърляне на отпадъци от търговски обекти и строителни отпадъци на нерегламентирани места. При невъзможност извършителя да бъде установен, почистването на замърсените площи се възлага на съответната община.

Разкриването на това нарушение не е първият случай, в който при привидно неизвестен извършител, РИОСВ-Смолян изяснява самоличността му и се налагат съответните законови санкции.