Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.11.2016

Замърсяване на река Юговска в района на град Лъки, в близост до разклона на „Юговско ханче“, е установено след проверка на служители на РИОСВ - Смолян, Басейнова дирекция „ИБР“ - Пловдив, Регионална лаборатория - Пловдив и Регионална лаборатория - Смолян към Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналът е получен на тел. 112 на 17 ноември, около 13.00 ч. Незабавно са сформирани едновременно два екипа, извършващи оглед на замърсения участък по поречието на река Юговска. Установен е източникът на замърсяването - аварирал хвостопровод на около 250-300 метра от Лъкинска обогатитела фабрика в посока хвостохранилище „Лъки-2 комплекс“. Към момента на проверката аварията е отстранена и е преустановено замърсяването. Предстои да бъдат взети водни проби за анализ. Резултатите ще бъдат оповестени на интернет страниците на РИОСВ - Смолян и Басейнова дирекция „ИБР“- Пловдив. След изясняване на обстоятелствата ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.