Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.10.2008

Служител на Държавно горско стопанство Триград вчера отстреля агресивна мечка, тръгнала нападателно срещу него. Това стана в местността Чалето, в присъствието на експерт от РИОСВ.

След нанесена щета предходната вечер на мястото на нападението, вчера е сформирана комисия. Експертите не успяват да достигнат до убитата овца, защото мечката е на мястото на нападението и продължава да се храни с убитото от нея животно. Не се отстранява и след като хора я наближават на 20 метра и се опитват да я прогонят с викове. Тъй като за същият район сдружение за дива природа „Балкани” има разрешително от МОСВ за поставяне на нашийник за радиометрично проследяване, се взема решение то да се използва за тази мечка. Целта е да се получи допълнително информация за движението и поведението на проблемното животно. Последвалият опит за упояване е неуспешен и мечката се скрива в гората. При последвалият половин час по - късно оглед на района, мечката изкача и агресивно тръгва към горския служител, който е само на 5 метра от нея. Следват няколко изстрела, от които мечката е убита. Екземплярът е мъжки, дребен - около 80 килограма, приблизителна възраст - 5 години.

В момента екип от ветеринарен лекар, специалист - препаратор, служители на РИОСВ и ДГС-Триград продължават с експертизите. Предвижда мечката да се препарира и полазва за познавателни цели.