Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

12.04.2016

Два вековни планински бряста, от вида Ulmus glabra, се обявяват за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Възрастта им е около 200-300 години. Запазени са със съдействието на собствениците на имотa в който сa.

Брястовете се намират в местността Брестът на махала Черешово край смолянското село Могилица. Дърветата са с внушителни размери от 31 и 27 метра височина и обиколка на стволовете от 3.30 и 5.60 метра. Процедурата стартира в края на миналата година. С цел опазване на вековните дървета, съгласно Закона за биологичното разнообразие, двата бряста са вписани в регистрите и се забранява изкореняването им, отсичането, кастренето и чупенето на клони, нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Нарушителите носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България. Глобите са от 100 до 5000 лв. - за физически и от 500 до 10 000 лв. – за юридически лица. РИОСВ – Смолян ще осигури табели  за обозначаването им.

В България се срещат три вида: бял бряст (Ulmus laevis), полски бряст (Ulmus minor) и планински бряст (Ulmus glabra). Продължителността на живота им е 80-120 години (понякога до няколкостотин години). Брястовете често се използват за озеленяване на селища.

Снимки