Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.01.2016

 В късния следобед на 14.01.2016 г. в РИОСВ – Смолян е получен сигнал за наличие на мъртва риба по поречието на р. Арда, в района на гр. Рудозем.

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Смолян, БД „Източнобеломорски район” – Пловдив и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка. Направен е оглед на р. Арда в участъка от ”Рубела” ООД до ГПСОВ – Рудозем. Констатирано е наличие на мъртва риба от вида черна мряна. Също така са наблюдавани и пасажи с жива риба. При огледа не е установен източник на замърсяване на реката нито видима промяна на цвета на водата. Взета е проба от отпадъчна вода от ХХ „Рудозем-2”. След направения анализ е установено, че показателя за цианиди е под допустимите норми от тези заложени в разрешителното за заустване. Взети са още три водни проби, които се анализират.