Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.09.2015

       “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян провери сигнал за нанесена щета от мечка в с. Глогино, община Баните. Убити са три овце. Животните са били нападнати при прибиране от паша, в отдалечена от селото местност.
       Експертите констатираха, че по труповете на животните има множество следи, доказващи, че нападението на животните е от мечка. 

       Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.