Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.04.2015

Масирани проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания /сметища/  по речните корита във всички общини на територията на РИОСВ – Смолян ще започват от 15 април. Тогава изтича срокът на дадените предписания до кметове на общини за почистване на водните обекти от отпадъци. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административно-наказателни мерки.  Съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления ще се извършва във възможно най-кратък срок.