Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.03.2015

Екип на РИОСВ – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян към Изпълнителната агенция по околна среда пътува към село Стърница, община Баните, където от срутена сграда се стеле задушлив газ. Сигналът е получен на телефон 112 към 16.30 часа. Веднага е сформиран екип, който да извърши оглед и направи измервания на имисиите във въздуха. На мястото са и екипи на Гражданска защита, полицията и кмета на община Баните. Резултатите от направените измервания ще бъдат оповестени своевременно.