Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.03.2015

От началото на 2015г., в РИОСВ – Смолян са постъпили два сигнала за нападение от кафява мечка  на селскостопанско имущество. Единият е от февруари в с. Кремене, общ. Смолян, а другият е от 12 март в с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. След проверки на място, експертите на РИОСВ-Смолян са установили, че липсват доказателства, нападенията и щетите да са от кафява мечка. В първия случай, е нападнат пчелин от животно, което е много по-дребно от мечка.  При втория са съборени пчелни кошери, вследствие на обилния снеговалеж в дните след 6 март. От инспекцията не са изготвяни предложения до МОСВ за изплащане на обезщетения за нанесените щети, предвид липсата на доказателства за извършени нападения от мечка.