Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.03.2015

В резултат на проверки на сервизите за смяна на автомобилни гуми, извършени от  РИОСВ-Смолян за изпълнение на дадени предписания  е  установено, че излезлите от употреба гуми са предадени на фирми с разрешение за третирането им, или се съхраняват на площадки, отговарящи на нормативните изисквания. Площадките, които не са собственост на фирмите, стопанисващи сервизите са почистени от излезлите от употреба гуми. Само през февруари предадените гуми за оползотворяване от площадки на територията на гр. Смолян са 88,4 тона. Проверките на сервизите за смяна на гуми ще продължат през цялата година и ще се извършват на територията на РИОСВ-Смолян.