Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.07.2008

При проверки от РИОСВ-Смолян на търговски обекти не са открити продукти, които да съдържат летливи органични съединения /ЛОС/ над допустимите нормите. От началото на годината до сега са проверени магазини, предлагащи бои, лакове и авторепараратурни продукти на територията на общините Смолян, Чепеларе, Девин и Златоград.

Контрола е с цел ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Следи за правилното етикетиране на продуктите и дали съдържанието на ЛОС е съобразно с допустимите норми. Проверките продължават, като чрез вземане на проби ще се установи дали съдържанието на ЛОС, отговаря на записаното на етикета.