Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.02.2015

РИОСВ – Смолян отбеляза Международния ден на влажните зони – 2 февруари с различни инициативи. Експерти от инспекцията проведоха открит урок с ученици от ОУ „Иван Вазов” – Смолян. Пред учениците бяха представени влажните зони на територията на България, както и защитените животински и растителни видове, които живеят и виреят в тях. Презентацията беше проведена в една от залите на училището, а учениците получиха информационни материали за защитените растителни и животински видове в Родопите. На всяко дете бе дадено и копие от филма „Резерватите“, както и книгата – „За възможното съжителство между хората и мечките“.

Част от отбелязване на инициативата бе почистването на района на едно от Смолянските езера – „Тревистото езеро“,в  което се включиха служители на екоинспекцията.  

2 февруари - Международен ден на влажните зони - през 1971 г. в град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Основната цел на този международен документ е да се обединят усилията на страните за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление.

Снимки от събитието

 

 „Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян