Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.10.2014

Ще бъде проведена нова среща след представяне на изисканото становище по Оценка на риска за здравето на живущите в кв. Устово

 Директорът на РИОСВ – Смолян, Ема Енева разпореди да бъде публикувана цялата документация по проведената процедура по ОВОС на „Централа за производство на електрическа енергия от биомаса” в кв.Устово, на интернет страницата на екоинспекцията. Това стана ясно днес на среща, инициирана от  РИОСВ – Смолян по повод възникналото напрежение сред жителите на кв. Устово от  изграждането и експлоатацията на централата. На срещата присъстваха представители на Община Смолян, Инициативния комитет за защита на интересите на жителите в кв. Устово, Областна администрация -  Смолян, на  РЗИ – Смолян, представители на възложителя, архитекти и експерти на РИОСВ. Основен акцент на разговорите бе проведената процедура по ОВОС и нейната законосъобразност. Всяка институция обоснова издаването на съответните документи, необходими за реализацията на инвестиционното предложение. В конструктивен диалог между всички заинтересовани страни бяха изяснени позициите относно възникналия казус, свързан с поставеното във фазата на проектиране условие за изготвяне на Оценка на риска за здравето на живущите в кв. Устово. Възложителят представи накратко технологичния процес за производство и мерките, които са предприети с цел ограничаване на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда и риска върху човешкото здраве. Беше взето решение за нова среща на всички заинтересовани страни в кв. Устово след представяне на изисканото от Министерство на здравеопазването становище по Оценка на риска за здравето на живущите в квартала.

Снимки от събитието 

 

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян

Кореспонденция по извършван контрол по документи и място след 27.01.2015г.

Протокол от извършена проверка № КК-01/27.01.2015г.

Решение на МОСВ № 276 / 23.12.2014

 Писмо на РЗИ - Смолян с Вх. № КПД-14-215 (8) /09.12.2014 г.

 Становище от РЗИ - Смолян 

 

Документация по проведената процедура по ОВОС на "Централа за производство на електрическа енергия от биомаса"  

Файл №1-5 Преценка 2011

 Файл №2-5 Задание

Файл №3-5 Доклад 1 вариант

Файл №4-5 Доклад 2 вариант

Файл №5-5 Изпълнение Решение 27.05.2014_29.09.2014 - Projects BARA

 

Аудио запис от проведената на 03.10.2014 г. среща в РИОСВ - Смолян