Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.06.2008

С почти 3 хиляди тона е нараснало количеството на битовите отпадъци, показват годишните отчети на РИОСВ-Смолян. През 2007 г. количеството им е било 53 381 тона, докато през 2006 г. е 50405 тона. Разликата с предходни години се дължи на подобрената организация на сметосъбиране, категорични са експертите от инспекцията.

Значително е нараснал и процента на населението обхванато в разделно сметосъбиране - 60 %, показват още отчетите. Разделно събраният отпадък е общо 108 тона, като от тях преобладава хартията. Най-голям е процента на разделно събрания отпадък в община Девин - над 13 % от количеството отпадъци от опаковки, които се ползват от населението, включено в система за разделно събиране на отпадъците. За останалите общини процента е различен, като общо за контролираната от РИОСВ-Смолян територия е едва 2,23 %. Най-лоши са резултатите в общините, които последни са въвели разделно събиране.