Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.09.2014

Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян се включва в кампанията „Дяволска пътека – 2014“. Инициативата е на Сдружение  Био-Б-Еко, с.Борино, обл. Смолян, като целта е да се почисти територията около Природната забележителност „Дяволски мост“.  На места  терените са трудно достъпни и постъпите към природната забележителност са силно замърсени. Днес Ема Енева директорът на РИОСВ – Смолян предаде  осигурените материалите за почистване на района  на Христо Иванов – представител на Био-Б-Еко.

Почистването ще се осъществи на 13. 09. 2014 г., като служители на екоинспекцията също ще се включат в него.

Снимка

„Връзки с обществеността“, РИОСВ - Смолян