Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.07.2014

Експерти от РИОСВ – Смолян ще поставят десет  стъпкови и три фото капана в района на село Забърдо, общ. Чепеларе. Причината е мечото нападение на овце в близост до населеното място. След залагане на капаните, експертите очакват мечката да бъде уловена и да й бъде поставен GPS – нашийник, с който де се проследява движението й. Улов и маркиране на мечки за получаване на информация за поведението им, както и като превенция на нападения е една от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от ОПОС.