Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.06.2014

В РИОСВ – Смолян постъпи сигнал за замърсяване на река Черна с нефтопродукти в района на кв. "Долно Райково", Смолян. Експерти  на РИОСВ – Смолян извършиха оглед на района по реката от кв. "Устово" до кв. "Средок". При  обхода е установено, че поради скъсан маркуч на цистерна при зареждане на автомобил в гараж на фирма "Титан Клинър" ООД - Кърджали е изтекло около 350 л. дизелово гориво.  Към реката са изтекли около 300 литра, а другите са се задържали на площадката. Дадени са предписания остатъците от разлива да се съберат и  участъка да се третира с пясък и трици. Съставен  е констативен протокол с предписания.

 

"Връзки с обществеността", РИОСВ - Смолян