Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.01.2014

 

Експерти от РИОСВ – Смолян ще заложат  стъпкови капани за улов на мечка в района на село Забърдо. Причината е нападение на малко мече на домашно животно близост до обор на около 1 км от селото. След оглед на района и разговори с месните хора е станало ясно, че появата на мечето не е инцидентна и в последните дни то е засичано в района на селото. Най – вероятно се касае за животно на две или три години.

След залагане на капаните експертите очакват мечето да бъде уловено, за да бъде поставен GPS – нашийник, с който ще се проследява движението му. Подобен случай  е имало преди години в района на село Триград, където малка мечка е нанесла поредица от щети върху кошери. След улавянето и маркирането й с нашийник проблемите са преустановени.

Улов и маркиране на мечки за получаване на информация за поведението им, както и като превенция на нападения е една от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян”, финансиран от ОПОС.