Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.04.2008

Обществено обсъждане на план за действие за опазване на Родопския крем се проведе днес в РИОСВ-Смолян. Целта на плана е да се набележат дългосрочни мерки за опазване на защитения вид. Разработването на документа е финансирано от проект „Родопи”на ООН.

Родопския крем е балкански ендемит и се среща само в Родопите на територията на южна България и Северна Гърция. Общо 10 са описаните в плана находища, като 8 от тях са на територията на РИОСВ-Смолян. С цел опазването на вида голяма част от тях са обявени за защитени територии. Такива са защитена местност „Ливадите” в землището на село Сивино, защитена местност „Куцинско блато” в землището на село „Проглед” и резерват „Сосковчето”, землище на гр. Смолян. Освен там Родопския крем се среща и в района на гр. Рудозем, местността „Циганско градище” и село Стойките.

Ежегодния мониторинг, който РИОСВ-Смолян извършва на защитеното растение, показва че популациите му са в много добро състояние.