Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.03.2013

Министерство на околната среда и водите стартира Кампания по регистрация на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, спасителни центрове и центрове за отглеждане на защитени видове. Регистрацията се извършва в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, като собственикът не заплаща такса. Целта е повишаване на безопасността на хората и осигуряване на възможност за контрол върху начините, условията на отглеждане на диви животни и хуманното Досега съществуващата регистрация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регистрирани, не подлежат на пререгистрация.

Срокът за регистрация без санкции е 31.12.2013 г., след изтичането му регистрация ще се извършва, след заплащане на глоба.

Новопридобити животни се регистрират в съответната РИОСВ до 14 работни дни след придобиването им.

Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са:

  • Животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
  • Домашни и селскостопански животни;
  • Селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
  • Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.