Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.09.2012

От първи октомври 2012 г. влиза в сила заплащането на продуктова такса от 0,35 лв. за брой за всички полимерни торбички. Това е регламентирано с последното изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци. 35 ст. е минималната цена, на която търговците на дребно трябва да предлагат торбичките на клиентите си.

Целта е да се намали потреблението на този вид торбички и да се стимулира използването на биоразградими или торби за многократна употреба.

Не се заплаща такса за полимерни торбички без дръжки (пликове), които служат за първична опаковка и се предлагат на клиента в мястото на продажба със стоката.

От 15.10.2012 г. експерти от РИОСВ-Смолян ще започнат масирани проверки в търговските обекти за спазване на промените в нормативната уредба.