Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.08.2012

Експерти от РИОСВ-Смолян взеха участие в 4 комисии за оценка на щети от мечки в района на село Триград от началото на седмицата до днес. В един от случаите заключението на експертите е, че не се касае за щета от мечка, а най вероятно от куче. В останалите 3 случая е установено, че нападението е извършено от кафява мечка. Две от щетите /едно теле и две овце/ са в землището на местността „Балдаран”, но са значително отдалечени една от друга. Най-много са убитите животни в местността Чаира, където описаната щ ета е 7 овце от сборно стадо.

В трите случая, в които е установено, че щетите са нанесени от кафява мечка, РИОСВ-Смолян ще подготви предложение до МОСВ за обезщетение на собствениците.