Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.03.2008

Само 60 от фирмите, чиято дейност е свързана с образуване или третиране на отпадъци, са представили отчети за дейността си през 2006 г. в РИОСВ-Смолян. Крайният срок за представяне на информацията е 31 март. Изискването е съгласно Закона за управление на отпадъците, като целта е контролирането им от тяхното образуването до обезвреждането им.

Общо 235 са фирмите, които образуват или осъществяват дейност с отпадъци на територията на РИОСВ-Смолян. Ако в законовите срокове те не представят отчети, ще бъдат санкционирани. Размерът на глобата е от 1000 до 3000 лева.