Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.03.2012

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Заради наблюдаваното през последните 50 години увеличаване на разходите на вода при производството на хранителни продукти, честванията през 2012 г. ще преминат под мотото “Безопасност на вода и храна”, „Светът е жаден, защото ние сме гладни”.

Според експерти от Международния институт за управление на водите, след 25 години човечеството ще се изправи пред сериозен проблем с недостига на вода. Те изчислили, че за производството на една калория храна е необходим средно 1 литър вода, т.е. за да се осигури храна за един човек, средно на ден са необходими от 2,5 до 3 литра вода. ООН прогнозира, че до 2030 г. световното население ще се увеличи с 2,5 милиарда души. Ако прогнозата стане реалност, ще бъдат необходими допълнителни 2000 куб. м. вода за изхранване на новото население. А това ще е доста трудна задача.

Колкото по-бързо процесът на урбанизация и повишаване на жизненото равнище се задълбочава, толкова по-големи стават изискванията за качество на водата. Тъй като питейна вода и водата за селското стопанство идват от едни и същи източници, на земеделските производители ще им бъде още по-трудно да получат необходимата вода за напояване. Учените твърдят, че за да бъде решен проблема с водата, е необходимо да бъдат предприети спешни мерки. В частност, изисква се мащабно строителство на водни хранилища; повишено използване на дъждовна вода за напояване на полските култури, овощните и зеленчуковите градини, както и мащабен преход към отглеждане на по-малко влаголюбиви култури.

Водата заема важно място не само в нашия живот, но и този на планетата ни.

Ние обаче рядко си даваме сметка за това колко вода е необходима, за да бъде ежедневието ни такова, каквото е сега.

Невероятно, но факт:

 • За производството на 1 чаена чаша чай от 250 мл. са необходими 30 литра вода.
  От 1 кг. свежи чаени листа, за производството на които са необходими 2600 литра вода, се получават 260 гр. чай, готов за пакетиране.
 • За производството на 1 кг. ябълки отиват около 700 литра вода (в зависимост от сорта). За да получим 1 чаша сок от ябълки са необходими 190 литра вода.
 • Средно за производството на 1 тон яйца отиват около 3300 куб. м. вода. Голяма част от водата се използва за храна на кокошките.
 • За производството на 1 кг. пшеница се изразходват 1000 литра вода. За отглеждане на пшеница в целия свят ежегодно отиват 790 млрд. куб. м вода - 12% от общото количество вода, използвана за селскостопанската продукция.
 • За производството на 1 литър мляко са необходими 1000 литра вода.
 • За производството на 0,5 кг сирене са необходими 5 л мляко, т.е. 5000 л вода.
 • За да хапнем една пържола от 300 гр. са били използвани 40 литра вода.
  Едно прасе се отглежда средно за около 10 месеца, а от него се получават приблизително 90 кг. месо. През живота си прасето изяжда 385 кг. храна, изпива 7 куб. м. вода, а още 4 отиват за поддържане на чистотата на мястото, където се отглежда. Общите водни разходи възлизат на 435000 литра.

  Когато един милиард души на планетата живеят в хроничен недоимък на вода и храна, ние не можем да се преструваме, че проблемът не съществува или че е другаде.

  Справянето с приръста на населението и осигуряването на достъп до качествена храна налага серия от дейности, в които може да се включи буквално всеки от нас:

  • Чрез съблюдаване на здравословна и устойчива лична диета;
  • Намаляване на скандалното похабяване на храна: 30% от храната, която се произвежда в света, никога не се изяжда, а водата, използвана за нея, е окончателно изгубена!
  • Чрез производството на повече и по-качествена храна с по-малко вода.
  • На всеки етап от веригата производител - потребител могат да бъдат предприети действия за пестене на вода и осигуряване на храна за всички.