Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.11.2011

Акт за незаконна сеч в резерват „Казаните”, намиращ се в землището на село Гьоврен, община Девин, съставиха експерти от РИОСВ-Смолян. Отсечени са 8 дървета от вида черен бор. Нарушението е извършено от физическо лице, жител на село Гьоврен. Отсечените дървета са нарязани от нарушителя, като дърва за огрев. По време на проверката на експертите от РИОСВ-Смолян е оказано съдействие от служители на ДГС-Триград. Предвидената санкция за подобно нарушение от физическо лице е в размер от 500 до 5000 лева.

Днес служители от РИОСВ-Смолян допълнително ще раздробят незаконно добитата дървесина, като същата ще бъде разпръсната на територията на резервата, като биомаса.