Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.01.2011

Незабавна проверка извършиха експерти на РИОСВ-Смолян след подаден сигнал от община Мадан за замърсяване на река Маданска. Причината за замърсяването е скъсана земно насипна дига, към новоизграденият утайник. Съоръжението е изградено в резултат на дадените от РИОСВ-Смолян предписания, като целта е да се пречистват инфилтрационните води, изтичащи от старите неизползваеми галерии на рудник „Крушев дол”. При скъсването на дигата, събраните до момента инфилтрационни води са се заустили залпово в реката и са предизвикали замърсяването. От страна на „Горубсо Мадан”АД са предприети незабавни мерки за възстановяване и укрепване на съоръжението, в резултат на което по обяд водите на река Маданска вече са избистрени. По време на проверката са взети водни проби от експерти на РИОСВ-Смолян и Регионална лаборатория - Смолян.