Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.11.2010

Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева и кметове на общини от територията на РИОСВ-Смолян обсъдиха на среща на 12 ноември 2010 г. въпроси, свързани с управлението на битовите отпадъци на местно ниво.

На срещата бяха представени задълженията на кметовете, съгласно измененията в Закона за управление на отпадъците. Бяха обсъдени въпроси, свързани със създаването на регионални сдружения за управление на отпадъците и нововъдения икономически механизъм за отчисляване на средства за закриване на депа и изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци Заместник-министър Манева уточни, че отчислените средства ще се използват само от общините и за целите на управлението на отпадъците. Отчисленията за бъдеща рекултивация на депата не са основание за повишаване на такса смет по места, допълни тя. Според анализ на МОСВ в над 150 общини такса смет е завишена необосновано, а така също голяма част от събраните средства не се използват по предназначение.

Единствено на територията на РИОСВ-Смолян е преустановено депонирането на отпадъци на старите общински сметища, неотговарящи на изискванията на екологичното законодателство. До момента 3 общини / Лъки, Баните и Златоград/ са подготвили и предали в МОСВ проекти за рекултивация на старите депа. Необходимо е и останалите общини да подготвят проекти, като заложените разходи да са наистина реалистични, подчерта зам. - министър Манева. Ще бъдат намерени и средства за разширението на депо за ТБО-Мадан, но преди това е необходимо проекта да бъде преработен, като се осигури етапност на реализацията му.

Освен срещата с кметовете заместник-министър Манева проведе среща и с колектива на РИОСВ-Смолян. Бяха очертани някои от основните насоки за подобряване на работата на инспекцията, както и приоритетни задачи за изпълнение. Подчертана беше необходимостта експертите на РИОСВ-Смолян да се включат активно при актуализиране на програмата за намаляване на нивата на ФПЧ 10 на община Смолян, а така също и да участват в разработването на проектите на общините, свързани с управлението на отпадъците.