Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.03.2010

Имуществена санкция за замърсяване на река Маданска ще наложи РИОСВ-Смолян на „Горубсо-Мадан”АД. Замърсяването е констатирано в петък, като причината е изпомпването на непречистени руднични води от рудник „Крушев дол” в следствие на непочистени своевременно пречиствателни съоръжения - подземни утайници. При проверката са взети проби и на база получените резултати ще бъде изчислен размера на санкцията. Не е констатирана умряла риба. На „Горубсо Мадан”АД е дадено предписание за почистване на утайниците.