Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.09.2009

Мъртва мечка е намерена в района на Ючура, землище на село Полковник Серафимово. Това стана след подаден сигнал до държавно горско стопанство Смолян. Комисия, включваща представители на ДГС-Смолян, РВМС-Смолян и РИОСВ-Смолян извърши незабавен оглед на посоченото място. Намерен е труп от женска мечка в напреднал стадий на разлагане. Заключението е, че смъртта най-вероятно е естествена, т.е не се касае за бракониерство и е настъпила преди повече седмица. Остатъците от трупа на мечката са събрани и предадени от РВМС-Смолян на екарисажна кола.