Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне

Име на фирма БУЛСТАТ Адрес на управление № и дата на издадения документ