Информация, относно задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците за търговски обекти, стопански административни и производствени сгради в сила от 01.01.2013 г.