• КПД-14-624-4 Общ устройствен план на територията на Община Ардино
  • КПД-14-508-5 Общ устройствен план на територията на Община Доспат
  • КПД-14-239-5 Общ устройствен план на територията на Община Смолян
  • КПД-14-236-2 Общ устройствен план на територията на Община Чепеларе