данните включват резултатите от АИС Смолян и КФС Рожен